เครื่องมือทดสอบบรรจุภัณฑ์

ให้บริการครบวงจรด้านการทดสอบบรรจุภัณฑ์
อันประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับทดสอบ และรวมถึงการบริการเพื่อการทดสอบ
พวกเราคือ

Labthink บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีระดับสากลที่มุ่งเน้นด้านการผลิตเครื่องมือทดสอบวัสดุ และให้บริการเพื่อการทดสอบวัสดุ

สิ่งที่สามารถช่วยได้

เราช่วยลูกค้าในการตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการควบคุมคุณภาพการผลิต และเพิ่มระยะเวลาการเก็บรักษาบรรจุภัณฑ์เหล่านั้น

สถานที่ตั้ง

กำลังการผลิตหลักของเราอยู่ที่โรงงานในมณฑลจี่หนาน ประเทศจีน, สำนักงานสาขาที่สหรัฐอเมริกา, SAC IT Center ในฮ่องกง และมีตัวแทนทั่วโลกมากกว่า 50 ประเทศ

การวิจัยและพัฒนา

ตั้งแต่ปี 1989 Labthink ทุ่มเทกับการวิจัยและพัฒนาด้านการทดสอบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งใช้ระยะเวลามากกว่า 30 ปี เพื่อให้ได้ซึ่งผลิตภัณฑ์ และการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านของผู้ใช้งาน

ความสำเร็จ

Labthink เป็นส่วนหนึ่งของกรรมการร่างมาตรฐานด้านการทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์มากกว่า 10 แห่ง ทั้งในประเทศ และสากล อีกทั้งยังเป็นเจ้าของสิทธิบัตรมากกว่า 100 ฉบับ ด้านวิธีการทดสอบ และการออกแบบเครื่องมือสำหรับทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์

การให้บริการ

จากความร่วมมือของผู้ให้บริการมากกว่า 30 แห่งทั่วโลก ทำให้ Labthink สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ และการต่อยอดการฝึกอบรมให้กับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี

Labthink ผลิตภัณฑ์ยอดนิยม

C230 เครื่องทดสอบอัตราการ

C230 เป็นรุ่นที่ถูกออกแบบ และผลิตมาบนพื้นฐานของหลักการวัดด้วยตัวตรวจวัดแบบ Coulometric (หรือแบบควา

MXD-02 เครื่องมือทดสอบสัมปร

MXD-02 ใช้สำหรับการหาค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิต และแรงเสียดทานจลน์ของฟิล์มพลาสติก, กระด

C390 เครื่องทดสอบอัตราการ

C390 ถูกออกแบบมาเพื่อวัดอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ (WVTR) โดยใช้หลักการวัดด้วยตัวตรวจวัดแบบ Infrared ซึ

การทดสอบประสิทธิภาพการซึมผ่าน
Labthink ผลิตงานวิจัยด้านการทดสอบประสิทธิภาพการซึมผ่านของแก๊ส ไอน้ำ ผ่านวัสดุต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล
การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ
เรามีทั้งเครื่องมือที่ใช้งานเพื่อทดสอบคุณสมบัติแรงดึง (Tensile), แรงลอก (Peel), ความหนาของวัสดุ (Thickness) และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ ที่มาพร้อมกับวิธีการทดสอบ และเครื่องมือที่ออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน
การทดสอบวัสดุภายในของยานยนต์
ลักษณะการเกิดหมอก เป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งในการทดสอบวัสดุภายในของยานยนต์ และเครื่องบิน ซึ่งการทดสอบนี้สามารถขยายขอบเขตการใช้งานไปใช้งานเพื่อทดสอบไฟหน้า HID ได้อีกด้วย